Specific Evaluation Methods วิธีการต่างๆ สำหรับการประเมินและการตัดสินใจลงทุนทางด้าน IT

ตารางแสดงวิธีการต่างๆ สำหรับการประเมินและการตัดสินใจลงทุนทางด้าน IT  

รายการที่ครอบคลุมมากกว่า 60 วิธีการประเมินสำหรับการลงทุนทางด้าน  IT  สามารถดูได้ที่  Renkema  (2002)  สำหรับรายละเอียดของวิธีต่างๆ ดูที่  mekay  และ  Marshall (2004)  วิธีการประเมินโดยทั่วไปจะถูกจัดเป็นกลุ่ม 4 กลุ่ม ดังต่อไปนี้

1.  การจัดการด้านการเงิน  การประเมินวิธีนี้  จะพิจารณาเพียงผลกระทบที่มีผลต่อมูลค่าในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น  พวกเขาจะมุ่งเน้นที่เงิน (ต่าง ๆ) สดที่เข้ามาและออกไป จากผลที่เกิดจากการลงทุน  มูลค่าปัจจุบัน  และการคืนเงินทุน เป็นตัวอย่างของวิธีการจัดการด้านการเงิน  (ตามที่อธิบายในตอนต้น)

2.  การจัดการหลายๆ  เกณฑ์  การจัดการวิธีนี้  จะพิจารณาทั้งด้นผลกระทบต่างๆ ทางด้านการเงินและที่ไม่ใช่ทางการด้านเงินที่ไม่สามารถ (หรือไม่สามารถทำได้ง่ายๆ)  แสดงออกในรูปของทางการเงิน วิธีการเหล่านี้จะใช้เทคนิคต่างๆ เรื่องการตัดสินใจเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  ต.ย. เช่น ข้อมูลทางเศรษฐกิจและการวิเคราะห์คุณค่า

3.  การจัดการสัดส่วน  วิธีการนี้ใช้อัตราส่วนต่างๆ  ต.ย. เช่น ค่าใช้จ่ายทางด้าน IT  ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยการประเมินการลงทุนทางด้าน IT  ต่ออัตราการเปลี่ยนแปลง เพื่อช่วยการประเมินการลงทุนทางด้าน IT

4.  การจัดการการลงทุน  วิธีการเหล่านี้จะใช้กับการลงทุน  เพื่อเขียนแผนผังข้อเสนอแนะการลงทุนต่างๆ เพื่อเป็นกฎเกณฑ์การตัดสินใจ วิธีการลงทุนนี้  เป็นวิธีการที่มีข้อมูลมากกว่าวิธีการจัดการหลายๆ เกณฑ์ และโดยทั่วไป จะใช้กฎเกณฑ์การประเมินที่น้อยกฎเกณฑ์กว่าด้วย

จากตารางเป็นรายการวิธีการประเมินเฉพาะรูปแบบที่มีประโยชน์โดยเฉพาะในการประเมินการลงทุนทางด้าน IT การสนทนาในส่วนนี้คือ ต้นทุนความเป็นเจ้าของทั้งหมดและการใช้การเปรียบเทียบสมรรถนะเกณฑ์มาตรฐาน

วิธีการต่างๆ สำหรับการประเมินการลงทุนทางด้าน IT  “Cost” IT  – Economic Strategies

การวิเคราะห์มูลค่า  ด้วยวิธีการวิเคราะห์มูลค่า  องค์กรจะประเมินประโยชน์ที่มองไม่เห็นโดยการใช้แบบต้นทุนต่ำ  ทดลองระบบ  EC ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะลงทุนที่สูงในระบบที่ทำเสร็จสมบูรณ์แล้ว

ข้อมูลเศรษฐกิจ  การใช้แนวคิดเรื่องปัจจัยสำคัญแหล่งความสำเร็จต่างๆ  วิธีการนี้จะมุ่งเน้นที่วัตถุประสงค์หลักๆ ขององค์กรและโอกาสผลกระทบต่างๆ ของโครงการ EC ที่เสนอที่วัตถุประสงค์เหล่านั้น

วิธีการให้คะแนน  วิธีการนี้จะกำหนดน้ำหนักและคะแนนต่อการประเมินโครงการลักษณะต่างๆ  หลังจากนั้นจะคำนวณคะแนนรวม  วิธีการใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจจะใช้ประเมินลักษณะต่างๆ เพื่อรวมการให้คะแนน

*  การเปรียบเทียบสมรรถนะต่างๆ วิธีการนี้จะเหมาะสมกับการประเมินความต้องการพื้นฐานทาง EC การใช้มาตรฐานต่างๆ ทางอุตสาหกรรม  ต.ย. เช่น  องค์กรสามารถประเมินว่าอะไรที่อุตสาหกรรมนั้นกำลังใช้จ่ายสำหรับ  e-CRM  หลังจากนั้นองค์กรสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะใช้จ่ายไร  การเปรียบเทียบสมรรถนะอาจเป็นเมตริกอุตสาหกรรมต่างๆ หรือการบริหารจัดการเป็นเลิศ  ที่แนะนำผู้เชี่ยวชาญองกรณ์ต่างๆ หารือที่ปรึกษา

* การบริหารโดยใช้เมตริกส์  องค์กรอาจจะใช้วิธีการนี้ประเมินว่าควรจะลงทุนเท่าไร สำหรับการลงทุน ความต้องการพื้นฐานทางด้าน EC ขนาดใหญ่ (รวมทั้ง IT)  โดยทั่วไปนั้นก็คือการรวบรวมความคิดต่างๆ และการสรุปให้เป็นเอกฉันท์นั่นเอง

* การประเมิน ทางเลือกที่แท้จริง  วิธีการนี้จะซับซ้อนพอสมควร  และจะถูกใช้ไม่บ่อยนัก  มันจะแม่นยำพอสมควรบางสถานการณ์เท่านั้น  ความคิดการประเมินวิธีนี้ก็คือการมองไปที่โอกาสต่างๆ ในอนาคต  ที่จะเกิดจากการลงทุน  EC หลังจากนั้นให้กำหนดมูลค่าไปที่สิ่งเหล่านั้น

* การประเมิน 4 มิติ โดย BSC (Balanced  Scorecard)  วิธีการนี้ประเมินสุขภาพหรือการปฏิบัติงานขององค์กร  โดยการมองที่ปัจจัยกว้างๆ  ไม่เพียงส่วนการเงิน  มันได้กลายเป็นเครื่องมือยอดนิยม สำหรับการประเมินโครงการ EC ต่างๆ

*  ตารางแสดงผลการปฏิบัติงาน  จะแตกต่างจากการประเมินโดย BSC  ที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในสถานการณ์  e-business  ต่างๆ ตารางแสดงผลงานนี้จะเป็นมุมมองเดียวที่แสดงให้เห็นสถานะของเมตริกซ์หลายเมตริกซ์

* กิจกรรมต้นทุน  วิธีการแนวคิดการบริหารทางบัญชีได้ถูกประยุกต์ใช้สำหรับประเมินการลงทุนต่างๆ ด้าน EC  เมื่อหลายๆ ปีที่ผ่านมา  และได้พิสูจน์ว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างน่าพอใจ

แต่โชคไม่ดีที่ไม่มีวิธีการใดๆ  ของวิธีต่างๆ เหล่านี้ทั้งสมบูรณ์แบบและใช้ได้ทุกๆ อย่าง ดั้งนั้น  ผู้ใช้ควรจะมองว่าได้หรือเสียผลประโยชน์ของแต่ละวิธี  ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์นั้นๆ

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: